Purentalihasten hieronta

Monesti ajatellaan, että purenta liittyy pelkästään suuhun ja hampaisiin. Tosiasiassa purentaelimistö on paljon laajempi ja vaikuttaa kokonaisvaltaisesti meidän hyvinvointiimme. Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ovat leukanivelen, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- tai kiputiloja ja toimintahäiriöitä. Nämä toimintahäiriöt ovat erittäin yleisiä ja tämän alueen ongelmat lisääntyvät etenkin staattisissa töissä ja harrastuksissa (näyttöpäätetyöskentely, puhetyöläiset, muusikot, käsityöntekijät yms). 

Tyypillisiä oireita ovat:

  • Päänsäryt
  • Huimaus
  • Niska- ja hartiaseudun jännitys
  • ”pala kurkussa” 
  • Lievät näkemisen häiriöt
  • Korvaoireet: kipu, tinnitus, herkkäkuuloisuus, kutina
  • Hampaiden arkuus
  • Hampaiden narskuttelu
  • Leukanivelen naksuminen

Oireiden syinä voi olla esim. virheellinen purenta, lihaskireydet purentalihaksissa tai hartian ja niskan seudulla, leukanivelen välilevyn ongelmat, ryhti, nivelrikko tai näiden yhdistelmät. 


Hoidon aluksi tehdään kattava tilanteen kartoittaminen, jotta osataan arvioida mitkä tekijät ja lihakset oireisiin vaikuttavat. Hoidossa Tiia käyttää klassista hierontaa, mobilisointia sekä fascian vapautustekniikoita purentaelimistöön vaikuttaviin lihaksiin. Näitä ovat mm. niska-hartiaseutu, rintalihakset sekä purentalihakset suun ulko- ja sisäpuolella. Tarvittaessa saat myös ohjeita itsehoitoon.


Tässä linkki YTHS:n narskuttelijan oppaaseen, jonka lopussa on ohjeet kotiharjoitteluun: Leukajumppa