Purentalihasten hieronta

Yleistä
Monesti ajatellaan, että purenta liittyy pelkästään suuhun ja hampaisiin. Tosiasiassa purentaelimistö on paljon laajempi ja vaikuttaa kokonaisvaltaisesti meidän hyvinvointiimme. Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ovat leukanivelen, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- tai kiputiloja ja toimintahäiriöitä. Nämä toimintahäiriöt ovat erittäin yleisiä ja tämän alueen ongelmat lisääntyvät etenkin staattisissa töissä ja harrastuksissa (näyttöpäätetyöskentely, puhetyöläiset, muusikot, käsityöntekijät ym). 

Tyypillisiä oireita ovat:

  • Päänsäryt
  • Huimaus
  • Niska- ja hartiaseudun jännitys
  • ”pala kurkussa” 
  • Lievät näkemisen häiriöt
  • Korvaoireet: kipu, tinnitus, kutina
  • Hampaiden arkuus
  • Hampaiden narskuttelu
  • Leukanivelen naksuminen

Oireiden syinä voi olla esim. virheellinen purenta, lihaskireydet purentalihaksissa ja/tai niska-hartiaseudulla, leukanivelen välilevyn ongelmat, ryhti, nivelrikko tai näiden yhdistelmät. Monesti paras hoitotulos saadaan aikaiseksi yhteistyössä hyvässä hoitosuhteessa hammaslääkärin kanssa, joka arvioi mm. purentakiskon tarpeen sekä tarkistaa muun suun ja leukanivelen terveyden. Purentalihaskäsittelyihin voi kuitenkin aina tulla myös ilman hammaslääkärin suositusta pelkkien oireiden perusteella.


Hoitotapahtuma
Hoidon aikana Tiia keskittyy käsittelemään purentaan vahvasti liittyviä alueita yhdessä tehdyn tilannekatsauksen perusteella. Käsiteltäviä alueita ovat  mm. niska-hartiaseutu, rintalihakset sekä purentalihakset suun ulko- ja sisäpuolella. Saat myös ohjeita itsehoitoon. 

50min ajalla käsitellään perusteellisesti niskan ja kaulan seutu sekä purentalihakset pinnallisesti ja suun sisäpuolelta.

80min ajalla käsitellään hartiaseutu, tarvittaessa rintalihasten aluetta, niskan ja kaulan seutu, sekä purentalihakset pinnallisesti ja suun sisäpuolelta.

Lue lisää purentalihaksista täältä.